Úvodní slovo vydavatele

Vážení čtenáři,

jakožto vydavatel nerad uvádím poznámky o obsahu čísla – čtenář to vždy stejně sám zaregistruje bez pomoci. Nicméně dovolte, abych Vám oznámil změnu, vlastně předložil to, jak si to naše redakce a kruh přátel nadále představujeme.

Přestože monotematičnost umožňuje důkladné probrání tématu, mnozí žádali rozšíření obsahu. Tímto číslem se vracíme ke struktuře původní Přítomnosti, kde se v každém čísle vyskytnou pravidelné rubriky: kultura, politika, hospodářství atd., a kde i naši autoři budou pravidelně vystupovat. Dále považujeme za vhodné uveřejňovat slovenské autory (obzvlášť proto, že tam novináři mají hodně volného času) a také dáme šanci mladým autorům, studentům. V každém čísle bude jeden článek od každé skupiny. Krátké zprávy a dokumenty budou pokračovat i nadále, stejně jako fejeton a rozhovor s prominentní osobností („Deset otázek“). Do každého čísla se budeme snažit dát příspěvek z ciziny. A konečně, abychom zachovali koncepci diskuse na jedno téma, jedna rubrika bude rozšířena na několik článků. Články budou navazovat na aktuality, na zprávy, nikoliv na filosofické úvahy, tak jak to bylo původně.

Doufám, že naše změny Vám budou vyhovovat a že i nadále zůstanete našimi čtenáři!

Martin Jan Stránský

Publikováno:

Přítomnost

únor 1995

Kontakt

MUDr. Martin Jan Stránský

Národní 9, Praha 1

Kontaktní osoba:

Jitka Bayerová – asistentka

Tel.: 222 075 101

Copyright © 2024 All Rights Reserved.