Adolf Stránský

Ze stejného důvodu, proč oni museli odejít, jsem se musel vrátit.

Ze skromných poměrů se postupně vypracoval v úspěšného advokáta, novináře a politika. Jeho odkaz přežívá dodnes. Adolf se narodil roku 1855 v Habrech u Havlíčkova Brodu, vystudoval práva na Univerzitě Karlově v Praze. V roce 1892 založil na Moravě Lidovou stranu a v letech 1895 až 1913 ji reprezentoval jako poslanec zemského sněmu. Byl také poslancem Vídeňské říšské rady. V červenci 1918 byl zvolen poslancem zemského sněmu podruhé a také byl členem Národního výboru za státoprávní demokracii. Po vzniku Československé republiky byl prvním ministrem obchodu Československé republiky, později se stal senátorem za Národně – demokratickou stranu.  V roce 1925 založil se svým synem Jaroslavem Národní stranu práce. V letech 1884 – 1885 vydával Adolf opoziční list Národní noviny, v letech 1889 – 1893 pak Moravské listy. Na popud T. G. Masaryka přejmenoval Moravské listy na Lidové noviny a dal tak vzniknout deníku, který se stal nejsilnější zbraní v politickém zápase jeho samého i jeho následovníků.

Adolf Stránský – pradědeček

Adolf S. – založení Národní strany práce

Kontakt

MUDr. Martin Jan Stránský

Národní 9, Praha 1

Kontaktní osoba:

Jitka Bayerová – asistentka

Tel.: 222 075 101

Copyright © 2024 All Rights Reserved.