Curriculum Vitae

Jsem lékař, vydavatel, pedagog a vinař.

Zde naleznete komplexní chronologický životopis

Milí přátelé,

dovolte, abych se vám stručně představil. Narodil jsem se v roce 1956 ve městě New York do  významné československé prvorepublikové rodiny. Pradědeček Adolf založil Lidové noviny a byl prvním ministrem obchodu v období první republiky, dědeček Jaroslav byl ministrem spravedlnosti a po druhé světové válce ministrem školství. Můj otec Jan založil s Pavlem Tigridem československé vysílání rádia Svobodná Evropa. A právě z tohoto důvodu jsem se narodil „v exilu“.

Jsem lékař, mám atestace z neurologie a interní medicíny. Přestože již bezmála čtvrt století žiji v České republice, stále pracuji jako primář neurologie na Yaleské universitě. V Praze jsem založil Polikliniku na Národní, jsem panelovým lékařem pro velvyslanectví USA a Velké Británii, přednáším na Univerzitě Karlově v Praze. Založil jsem výměnný program v neurologii mezi UK a Yaleskou universitou a Prague Selective   – největší program svého typu v oboru medicíny pro studenty lékařských fakult z celého světa. Dále jsem garantem či poradcem četných zdravotnických organizací a místopředseda dozorčí rady Mezinárodního centra klinického výzkumu (ICRC – tzv. „Mayo Clinic“) v Brně.

V souladu s rodinnou vydavatelskou tradicí jsem vybudoval Nadaci M. J. Stránského, která podporuje žurnalistiku, založil Prague Press Club a vydává časopis Přítomnost (založil ho již můj dědeček) a The New Presence.

V neposlední řadě se angažuji v občanských záležitostech. Pracoval jsem pět let s Václavem Havlem v projektu Forum 2000, byl jsem zakládajícím ředitelem občanského hnutí Impuls 99. Jsem stálým předsedou Konzultativní rady Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí. Založil jsem Nadační fond Stránský, který úspěšně vybojoval řadu kauz ve prospěch pacientů naší země. V této souvislosti jsem na podzim roku 2014 otevřel Kancelář Ombudsmana pro zdraví. Nyní je také garantem projektu architektonicko-výtvarné Soutěže o návrh pomníku Dr. Milady Horákové ve Sněmovní ulici, která vznikla z mé iniciativy a ve spolupráci s Městskou částí Praha 1. Zde jsem rovněž v letech 2010 – 2014 úspěšně vykonával funkci nezávislého zastupitele.

Kontakt

MUDr. Martin Jan Stránský

Národní 9, Praha 1

Kontaktní osoba:

Jitka Bayerová – asistentka

Tel.: 222 075 101

Copyright © 2024 All Rights Reserved.