Odbornost

Upřednostňuji práva pacientů na tu nejlepší péči,
která musí být dostupná pro všechny.

Více než třicetiletá zkušenost v medicíně a léčení pacientů v různých prostředích i zemích mně nabídla obrovské možnosti proniknout do tzv. „lidské kondice“. Svou praxi kombinuji i s výukou na univerzitě v Yale,  Univerzitě Karlově a v Grenadě. Velmi mě baví začínající lékaře učit základy nejen klinické medicíny, ale i způsobu myšlení. Vím totiž, že to ovlivní jejich přístup k pacientům po zbytek jejich života, což má obrovský efekt.

Svět věd a pokroků je dnes skutečně jeden. Velmi mě zajímají otázky globální medicíny, včetně různých systémů léčení. Jsem poradcem různých národních i nadnárodních organizací, v nichž společně probíráme, jak neustále zlepšit a zefektivnit péči.

Medicína ale vždy začíná a končí u člověka. Mým „koníčkem“ je studie různých funkcí lidského mozku. Dnes máme úžasnou technologii, která nám umožňuje rozpoznat nejen, jaké části mozku co dělají, ale i jak se přesně tvoří a skládají myšlenky a emoce. Je to právě studie lidského mozku, co nám odpoví na základní otázku: co dělá člověka člověkem?

Ve své ordinaci

Kontakt

MUDr. Martin Jan Stránský

Národní 9, Praha 1

Kontaktní osoba:

Jitka Bayerová – asistentka

Tel.: 222 075 101

Copyright © 2024 All Rights Reserved.