To jsem já

Jsem lékař, vydavatel, pedagog a vinař.

Jsem šťastný, že se mi podařilo splnit sen svého otce a dědečka, kteří bojovali za svobodné Československo a že jsem se mohl vrátit do své země na Národní třídu v centru Prahy. Uzavřel jsem tak jeden kruh a rozjel další. Pomohl jsem Lidovým novinám, aby znovu pokračovaly v činnosti. Po dědečkovi jsem obnovil prvorepublikový časopis Přítomnost  , který je dnes považován za špičkový časopis tohoto typu. Kromě historicky slavné Topičovy galerie dnes v domech na Národní sídlí Poliklinika na Národní, lékárna  a další lékařské ordinace a profesní kanceláře či známá Národní kavárna.

Profesí jsem neurolog. Mou odbornou specializací je vývoj lidského mozku, jeho rozhodování a myšlení, tzv. funkční neurofyziologie. Zkoumání této oblasti mi poskytuje možnost pochopit mnohé lidské skutky a chování. Na základě těchto svých poznatků přednáším po celém světě, převážně o negativních efektech moderní technologie a sociálních sítí na mozek, hlavně u dětí, ale i o vývoji společnosti z pohledu neuroevoluce a budoucnosti.

Před sedmi lety jsem v sobě prohloubil vztah k přírodě a stal se ze mě vinař. Jedná se o velice tvrdou, ale poučnou práci, která mi přináší uspokojení i ocenění vinarstvizelivka.cz

Největší potěšení mám ze své rodiny a z mých tří dětí, Jana, Filipa a Anny. Mají blízký vztah k naší rodinné tradici a k naší zemi, takže vím, že moje „udržování“ bude pokračovat přes další generace.

Kontakt

MUDr. Martin Jan Stránský

Národní 9, Praha 1

Kontaktní osoba:

Jitka Bayerová – asistentka

Tel.: 222 075 101

Copyright © 2024 All Rights Reserved.