Prohlášení

Kauza týkající se strany Věci veřejné a dotazy voličů a příznivců vyžadují, abych vydal následující prohlášení:

Události kolem strany Věci veřejné odstartovaly procesy, které stále zatěžují naši politickou scénu: úmyslné zamlžování, handrkování o uvolněné mocenské páky a patetické obhajoby opírající se o nesmyslné komploty a vymyšlené vzpoury. Kromě nečestného chování jednoho ministra tato kauza prozrazuje mnoho o naší politické kultuře.

Strana Věci veřejné začala jako legitimní pokus o změnu. Vím to proto, že jsem pozoroval zrod strany a to z pohledu těch obyčejných lidí, kteří pozorovali se mnou a kteří ve straně spatřili především naději ve skutečnou a otevřenou vnitřní demokracii. Po posledních volbách se rostoucí mezera mezi vedením a členskou základnou rozšířila. Místo toho, aby vedení VV reagovalo tak, jak by si to přáli Ti, kteří je zvolili, vedení se zabarikádovalo a vyloučilo vlastní poslance za to, že poukazují na podivné taktiky pod vlastní střechou. Takovéto postupy patří do repertoáru totalitní strany, ale nikoliv demokratické.

I když jsem vděčný za podporu strany VV, musím se co nejvíce distancovat od současných postupů a prohlášení jejího vedení. Nikdy jsem nebyl členem VV, takže fakticky nemám z čeho vystupovat. Musím ale dát svůj odpor a nesouhlas najevo.

Ze všeho nejvíce je ale tragédie celé kauzy smutným důkazem toho, jak ti, kteří jsou zvoleni do pozice moci, opakovaně zmaří jak důvěru, tak i jakoukoliv zbývající naději obyčejného občana ve změnu v politickém procesu. Věřím, že nejsem jediný, koho to mrzí.

MUDr. Martin Jan Stránský
Bez politické příslušnosti
Zastupitel MČ Praha 1
Předseda Výboru pro zdravotnictví MČ Praha 1
Stínový ministr zdravotnictví za VV

Publikováno:

aktualne.cz

10.4.2011

Kontakt

MUDr. Martin Jan Stránský

Národní 9, Praha 1

Kontaktní osoba:

Jitka Bayerová – asistentka

Tel.: 222 075 101

Copyright © 2024 All Rights Reserved.