Konsensus a konfrontace

Zhruba před šesti měsíci se začala neformálně scházet skupina osobností českého života, aby se zamýšlela nad stavem České republiky. V pátek 23. července bylo formálně zveřejněno prohlášení iniciativy Impuls ’99 se 186 podpisy. Ohlas na prohlášení byl obrovský. K dnešnímu dni je podepsalo přes 2000 lidí. Patří mezi ně kardinál Miloslav Vlk, odborový předák Richard Falbr, předseda Akademie věd ČR Rudolf Zahradník, viceguvernér ČNB Zdeněk Tůma, držitel Oscara Zdeněk Svěrák, spisovatel Ivan Klíma, lékaři, právníci, umělci, novináři, studenti, důchodci.

Signatáři vytvářejí skupiny, z nichž vzniknou výkonné jednotky iniciativy, které se budou systematicky zabývat problémy nastíněnými v deklaraci. Možná to někoho nepřekvapuje, ale očekávané žvásty komunistů odsuzující iniciativu Impuls našly spojence u předsedy Poslanecké sněmovny a ODS Václava Klause a jemu oddaných poslanců. Nicméně i respektované autority jako Pavel Tigrid se připojily k názoru „kdyby opravdu chtěli změnit politiku, měli by mít odvahu do ní vstoupit“. Taková prohlášení naprosto ospravedlňují Impuls ’99, jelikož prozrazují ignoranci (a zároveň aroganci) toho, jak otevřená společnost skutečně funguje.

Věříme, že čeští občané nemusejí vstupovat do politické strany, aby mohli ovlivňovat spoluobčany, které si zvolili a které si platí. Iniciativy, jež se snaží pozitivně ovlivňovat, a nikoliv přebírat politickou moc, tvoří součást vyspělých demokracií. V České republice je mezi těmi, kteří byli zvoleni, a těmi, jimž mají zvolení sloužit, hluboká propast. Tomu odpovídá stále se zvyšující počet signatářů z řad vůdčích osobností v byznysu, občanském a náboženském životě, kteří představují na 80 procent Čechů nespokojených s parlamentem, Senátem a vládou. Věříme, že naše zvolené zástupce přesvědčí jak deklarace, tak vzrůstající počet jejích signatářů o faktu, že tady existuje nespokojená veřejnost.

Publikováno:

MF Dnes

6. 9. 1999

Kontakt

MUDr. Martin Jan Stránský

Národní 9, Praha 1

Kontaktní osoba:

Jitka Bayerová – asistentka

Tel.: 222 075 101

Copyright © 2024 All Rights Reserved.