Standardy zdravotní péče – začít by se mělo statistikou

Jako první a zároveň nejjednodušší krok měl být proveden základní statistický celorepublikový součet intervencí a léčby každé nemoci jednotlivě. Tím by vznikl procentuální seznam aplikací pro každou nemoc. Teprve na základě vytvořených seznamů se může určit, co přesně by mělo být hrazeno. Seznamy mají vlastně dva účely: reprezentují dnešní odbornou praxi a zároveň slouží jako podklad pro ekonomické úvahy. Na základě množství peněz ve zdravotnictví se určí hranice hrazení péče, která bude u každého seznamu nastavena dle ekonomických možností a výsledků.

Pokud se ušetří či získá více peněz pro hrazení zdravotní péče, hranice, která určí výši hrazení, se v seznamu posune dolů. Tento systém zároveň nabízí jednoduchou možnost jak posoudit nabídku pojišťoven zákazníkům. Zároveň by měl donutit pojišťovny, aby konečně začaly odměňovat zdravotníky a nemocnice na základě výsledků a nikoli množství péče. Když se zákazník dozví, že jedna pojišťovna hradí všechny intervence v uvedeném seznamu, zatímco druhá nehradí poslední dvě, rozhodne se pro tu první.

V první fázi by se standardizace péče v České republice měla zavést prostřednictvím jednoduché statistiky. Doporučení odborníků či specialistů by nemělo určovat definici standardní péče; mělo by se odrazit převážně v každodenní praxi lékařů tak, aby změny v jejich postupech byly následně uvedeny v seznamu. Tím se seznam postupně může vyvíjet k lepšímu.

MUDr. Martin J. Stránský, MD FACP

Publikováno:

Zdravotnické noviny

12.4.2010

Kontakt

MUDr. Martin Jan Stránský

Národní 9, Praha 1

Kontaktní osoba:

Jitka Bayerová – asistentka

Tel.: 222 075 101

Copyright © 2024 All Rights Reserved.