Proč by Václav Havel už neměl kandidovat

Existují dva základní důvody, proč by Václav Havel neměl znovu kandidovat na úřad prezidenta republiky. Prvním, zcela zřejmým důvodem je jeho zdravotní stav. Nejde jen o jeho dnešní kondici, ale i o to, jak se bude jeho zdraví dále vyvíjet. Co se dělo se zdravím pana prezidenta v poslední době, je známo. Musel kvůli němu několikrát přerušit výkon své funkce. Důsledkem je rostoucí hromada nevyřízené či zrušené agendy, k níž patří také neuskutečněná návštěva britského premiéra Tonyho Blaira, na níž se měla probírat romská problematika.

Kvůli poslednímu opakovanému zápalu plic musel prezident strávit dva týdny v nemocnici, na což navazuje další domácí ošetřování. Na rozdíl od minulého lékařského konzilia hodnotí prezident současný zdravotnický tým kladně. Nicméně lékaři umožnili pacientovi opustit nemocnici během léčby.

Zadýchávající se prezident předstoupil při jmenování nových ministrů před televizní kamery s obličejem nateklým po alergické reakci, čímž vyděsil celý národ. Člen lékařského konzilia MUDr. Šťastný prohlásil, že „kdyby pan prezident neměl plíce, byl by to jeden z nejzdravějších občanů České republiky„. Takové tvrzení člena lékařského týmu a celkový přístup ze strany lékařů jenom zamlžuje podstatu věci — jde přece právě o prezidentovy plíce.

Václav Havel trpí následky silného kouření, které bohužel nevratně poškodilo jeho plíce. To se projevilo jednak zhoubným plicním nádorem, jednak chronickým onemocněním průdušek.  Nádor, včetně části pravé plíce, byl na konci minulého roku vyoperován. Aby však léčba mohla být považována za úspěšnou, musí bez příznaků recidivy uběhnout ještě alespoň rok.  Vyjmutí části plíce navíc permanentně oslabilo prezidentovu již tak sníženou plicní kapacitu. Tato fakta vysvětlují důvody, proč bude nadále existovat nebezpečí komplikací, především zápalu plic.

V případě, že by se Václav Havel rozhodl pro druhé funkční období, musel by být jeho program zcela jasně limitován. Navíc by se jeho zdravotní stav v průběhu pětiletého funkčního období v souvislosti s běžným stárnutím i nikdy nekončící zátěží spojenou s jeho funkcí nadále zhoršoval. Doporučení lékaře, který musí vždy hájit zájmy pacienta, nemůže být jiné, než aby se Václav Havel kandidatury vzdal. Členové konzilia by mu takto měli radit alespoň v soukromí.

Druhý důvod, proč by Václav Havel neměl znovu kandidovat, není o nic méně důležitý. Souvisí jak s úřadem prezidenta, tak s Václavem Havlem samým. Dnes se nenajde osoba, která by pochybovala o tom, že Václav Havel hraje důležitou roli nejen doma, ale i na světovém jevišti. Václav Havel nadále představuje jeden z nejvýraznějších symbolů naší obnovené demokracie.

Ale musí být Václav Havel prezidentem, aby mohl pokračovat v těchto rolích? Rozhodně ne. Václav Havel se nestane o nic méně českým nebo méně schopným být tímto symbolem, když nebude sedět v prezidentském křesle. Stačí jen poukázat na podobné přirozené autority, jakou je Elie Wiesel nebo jakou byla Matka Tereza, i na Václava Havla samotného před tím, než se stal prezidentem. Havlova osobnost již dávno přesáhla jakýkoli politický úřad. Pokud by se zbavil břemene spojeného s prezidentováním, mohl by tuto roli plnit dokonce ještě mnohem efektivněji. Tento krok by mu umožnil, aby psal, o čem chce, a aby se svobodnějším způsobem mohl angažovat ve veřejném životě. Stále by zastupoval a ztělesňoval tu morální sílu, se kterou ho spojujeme. Nic by mu nebránilo v tom, aby nadále promlouval nejen ke svému nástupci, ale i k celému národu.

Mnozí z nás si nedovedeme představit jiného prezidenta než Václava Havla. Přesně tato představa je silným argumentem pro změnu. Pouze poznáním a prožíváním demokratické změny si mohou čeští občané uvědomit sílu demokracie, kterou dosud spojují s představou určité „nenahraditelné“ osoby.

Kdo tedy bude příštím prezidentem? Jak to vždy bývá, někdo se přeci jen najde. Nebude to žádný Václav Havel, a taky by neměl být. Je možné, že začátek bude krkolomný. Nový prezident se bude muset učit v běhu, tak jako se učí každý nový prezident na světě. Měl by to být člověk, který se pokusí orientovat svůj úřad trochu jiným směrem, snažit se zmenšit vzdálenost mezi národem a politickým systémem. Nový prezident by měl zajistit, aby k němu lidé měli vždy přístup, aby se neobklopoval bariérou tajemníků a poradců. Měl by to být člověk s dostatečnou energií pro příští století. Jeho hlavní prioritou by měla být aktivní činnost mezi politiky, lidmi a parlamentem, obzvlášť při blížící se politické bouřce, která potrvá nejméně do konce příštího roku. Václav Havel bude nejlépe chránit své zdraví jako nezávislá osobnost.  Ale nejen to. Spolu s novým prezidentem tím také nejlépe prospěje zdraví celého národa.

Publikováno:

Přítomnost

prosinec 1997

Kontakt

MUDr. Martin Jan Stránský

Národní 9, Praha 1

Kontaktní osoba:

Jitka Bayerová – asistentka

Tel.: 222 075 101

Copyright © 2024 All Rights Reserved.