Práva pacientů

K tématu poškození pacienta při léčbě je mi zřejmé, že naše země hluboce zaostává. Bolševikem deformovaný stav, při kterém pacient byl nuceně pasivní a bez informací či práv, zatímco lékař měl důvod spíše brát lahvičku dobrého koňaku pod stolem než komunikovat s pacientem přes stůl, stále setrvává, jak myšlenkově tak i administrativně.

Tu lze poukázat na jednoznačně pozitivní roli akreditace nemocnic. Jak u nemocnice na Homolce, tak v případě Vojenské nemocnice (jediné dvě nemocnice v ČR, které získaly mezinárodní akreditaci), dramaticky klesla příčina nehod u pacientů i chyb u lékařů. Bohužel existuje stále mnoho ředitelů nemocnic, jako je ředitel jedné pražské nemocnice, který se nechal slyšet, že považuje snahu o akreditaci za „zbytečnou.“ Práva pacientů a zajištění co nejmenšího počtu nehod, by měla být vždy na prvním místě.

Abychom viděli, jaká jsou daná práva, dovolte abych sumarizoval doklad, který každý pacient dostane k podpisu (dle zákona) při přijetí do každé nemocnice ve státě New York. Pacient musí mít optimální péči podanou se vzájemnou úctou, přesnou informaci týkající se diagnózy, péče a možných alternativ. Pacient musí dostat jména a kontakty na všechny osoby, které pacienta ošetřují. Pacient musí být dokonale informován o veškerých možných procedurách, jejich nutnosti, riziku a možných alternativ. Pacient aktivně participuje na všech rozhodnutích týkajících se péče o něj, a to během hospitalizaci i po ní, má neomezený přístup k vlastní zdravotní kartě během hospitalizace i po ní a má možnost si stěžovat na péči, aniž by to pro něj mělo negativní následky.

Věřím, že celá otázka jednání s pacientem a práva pacienta úzce souvisejí s naší společností. Nechci příliš odbočovat, ale fenomén CzechTek, při kterém bylo více než 35 těžce obrněných policistů zraněno, zatímco oni sami kopali do bezbranných civilistů, je ukázkovým barometrem toho, jak se dokážeme jeden ke druhému chovat. Vidíme to nejen na louce CzechTeku, ale na dálnici, na přechodu, v krámě, při práci a bohužel mnohokrát i v naší lékařské praxi.

MUDr. Martin Jan Stránský, MD FACP

Publikováno:

Zdravotnické noviny

2. 9. 2005

Kontakt

MUDr. Martin Jan Stránský

Národní 9, Praha 1

Kontaktní osoba:

Jitka Bayerová – asistentka

Tel.: 222 075 101

Copyright © 2024 All Rights Reserved.