Podívejte se

Jak již známo, pan premiér Klaus přijal – po určitém váhaní – nabídku nejsledovanější televizní stanice. Nabídli mu pětiminutový osobní pořad každý týden, a to zdarma. Pořad již běží. Mezitím vznikla živá debata o otázkách, které se daly očekávat: „Je to sebereklama?“; „Jaké je spojení mezi touto televizní stanicí a panem premiérem?“; „Dosáhl pan premiér neférové výhody v předvolební sezóně?“; „Proč nenabídnout něco podobného opozici?“, atd.

Nedovoluji si mluvit za pana premiéra. Nicméně dovoluji si říci, že pan premiér ví, že taktika prosazení do masového média může věci sloužit, ale taky nemusí. (Pro tuto taktiku navrhuji název „citlivé nasycení.“) Například Ronald Reagan je jedním z významných politiků, kterému dokonalá znalost této taktiky a její využití rozhodně pomohlo. Aby však tato taktika byl úspěšná, musí být užita dynamickou osobností, a navíc: publikum musí být správně naladěno.

Pravidelné vystupování dnešních politiků v masových médiích se stalo zvykem. President Clinton i president Havel mají svá týdenní rozhlasová vysílání. Dosud nikdo jim nenabídl pětiminutovou přítomnost na televizní obrazovce zdarma. Že premiér České republiky dostal takovou nabídku, nemusí být nic špatného; třeba to bude precedens pro pana Clintona a Havla. Na druhé straně bohatá zkušenost s televizními či rozhlasovými seriály ukazuje, že pravidelný pořad dříve nebo později může začít trochu nudit. Sám se domnívám, že do vyšší politické funkce patří větší mlčenlivost a promyšlenost. Když Masaryk promluvil, tak národ poslouchal.

Konečná otázka by však měla znít takto: jak byste se sami chovali, kdyby vám nabídli v televizi pětiminutové vysílání osobních poznámek? Pokud byste to přijali, dělali byste to pro sebe, anebo pro zlepšení naší společnosti.

Martin Jan Stránský

Publikováno:

Přítomnost

říjen 1995

Kontakt

MUDr. Martin Jan Stránský

Národní 9, Praha 1

Kontaktní osoba:

Jitka Bayerová – asistentka

Tel.: 222 075 101

Copyright © 2024 All Rights Reserved.