52 a 42

Naši politici schválili rozpočet, který má rekordní deficit. Noviny a zprávy jsou plné analýz. Jejich počet, spojen s propleteností ekonomických údajů, celosvětovou zadlužeností a rostoucí averzí k současným politikům nás tlačí dál a dál k úzce spjatým pocitům frustrace a bezradnosti. Rok 2010 nebude lepší než rok 2009.

Anebo bude? A pokud ano, kde začít?

S čísly 52 a 42. Číslo 52 je dle mezinárodního zdroje Transparency International naše postavení v celosvětovém žebříčku korupce. Znamená to, že před námi je 51 zemí, které jsou méně zkorumpované, než ta naše. Mezi ně patří Kostarika, Botswana a Bhútán.

Dle našich ekonomů činí dnes náš národní dluh přibližně 30 procent hrubého domácího produktu (HDP), tedy všeho, co jsme schopni vyrobit a prodat. Ti stejní ekonomové poukazují na to, že ztracené peníze díky korupci (tunelování, daňové úniky, netransparentnost apod.) jsou částkou – hádejte – ano, která reprezentuje téměř polovinu našeho dluhu.

Číslo 42 vychází z našeho zmíněného HDP děleno počtem všech českých obyvatel naší země. Reprezentuje míru bohatství průměrného českého občana v porovnání se západoevropskou normou, která je 100. Nejen, že jsme chudší než Západoevropané, ale průměrný Západoevropan je tedy na tom zhruba dva a půl krát lépe, než jsme my (100 děleno 42).

Jak zlepšit rok 2010? Snížit 52. Tím se zvýší 42.

Kdo to udělá? Absolutně nikdo z těch, kteří to dělají doposud. Dá se to doložit? Jednoduše. Ti, kteří to dělají dnes, jsou ti, jenž zvýšili nejen naši národní zadluženost (rekordní deficit), ale zároveň vytvořili dnešní shnilou politiku, která je tu pouze pro ně a ne pro nás. Nejenže proti korupci nebojují, ale rok co rok ji podporují čím dál tím více. Minulý rok jsme totiž byli na 45. místě, rok před tím na 41. Jejich vládnutí totiž přihlíží a podporuje tu korupci, která nás pomalu škrtí až k smrti.

Takže 52 dolů a 42 nahoru. A aby se stala změna, musí být…. no přece změna! Žádní profláknutí a známí lídři profláknutých stran. Nejlepší ukazatel budoucího chování je to předchozí. Věříte snad, že se Paroubek, Topolánek a ostatní změní?? Ne. Chce to pouze nové lidi a nové strany, kteří mají za své, že první a nezbytný krok, jež nás odvrátí od propasti, do které padáme, je vymazání korupce v naší zemi. Vyhledejme si je, podpořme je, staňme se částí procesu, který povede k tomu, aby rok 2010 nebyl horší než 2009. Pokud se tak nestane, budeme znovu mít přesně to, co si zasloužíme.

Publikováno:

aktualne.cz

14.12.2009

Kontakt

MUDr. Martin Jan Stránský

Národní 9, Praha 1

Kontaktní osoba:

Jitka Bayerová – asistentka

Tel.: 222 075 101

Copyright © 2024 All Rights Reserved.